Python tipovi podataka i pretvorba tipova

Uvod u Python tipove podataka i kako izvršiti pretvorbu tipova.

Python tipovi podataka

Kada u Pythonu stvaramo ili deklariramo varijable, one mogu sadržavati različite tipove podataka.

Python ima sljedeće ugrađene vrste podataka:

  • str
  • int, plutajuće, složeno
  • popis, korpica
  • diktat
  • postavljen
  • bool
  • bajt, bajtray

Vrsta teksta: str

The str vrsta podataka koristi se kada želimo proglasiti a niz varijabilna.

Primjer:

x = 'some string' y = str('another string')

Numerički tip: int, float, kompleks

Kada želimo stvoriti numeričke varijable koristimo int, float ili complex.Primjer:

//int a = 5 b = int(5) //float c = 5.5 d = float(5.5) //complex e = 1j f = complex(1j)

Vrsta sekvence: popis, korpica

Za stvaranje varijabli tipa sekvence koristimo list ili tuple.

  • A list je kolekcija koja je naručena i promjenjiva. Omogućuje duplicirane članove.
  • A tuple je kolekcija koja je naručena i nepromjenjiva. Omogućuje duplicirane članove.

Primjer:

//list colors = ['red', 'green', 'blue'] colors_list = list(('red', 'green', 'blue')) //tuple fruits = ('apple', 'orange', 'banana') fruits_tuple = list(('apple', 'orange', 'banana'))

Vrsta mapiranja: dict

Za izradu karte ili rječnika koristimo dict.

DO Rječnik je kolekcija koja je neuređena, promjenjiva i indeksirana. Podaci su parovi ključnih vrijednosti.

Primjer:

people = {'name': 'John', 'age': '45'} people_dict = dict(name='John', age=45)

Vrsta seta: set

A set je zbirka koja nije uređena i nije indeksirana.

Da bismo stvorili skup, koristimo set.

Primjer:

status_codes = {'200', '300', '400', '500'} status_codes = set(('200', '300', '400', '500'))

Booleov tip: bool

The bool Ključna riječ koristi se za stvaranje varijabli s logičkim tipom podataka.

is_valid = False valid = bool(is_valid)

Binarni tip: byte, bytearray

Binarni tipovi podataka mogu se stvoriti na sljedeći način:

//bytes a = b'some_text' b = bytes(5) //bytearray c = bytearray(3)

Kako dobiti vrstu varijable

Da bismo dobili tip varijable, omotavamo varijablu unutar type() funkcija.

Na primjer:

colors = ['red', 'green', 'blue'] colors_list = list(('red', 'green', 'blue')) print(type(colors_list)) print(colors_list) fruits = ('apple', 'orange', 'banana') fruits_tuple = tuple(('apple', 'orange', 'banana')) print(type(fruits_tuple)) print(fruits_tuple)

Izlaz:

['red', 'green', 'blue'] ('apple', 'orange', 'banana')

Pretvorba tipa podataka Python

Python definira funkcije pretvorbe tipa za izravno pretvaranje jednog tipa podataka u drugi, što je vrlo korisno.

Slijedi nekoliko primjera:

Pretvori iz int u plutajući

x = 5 y = float(x) print(y)

Izlaz:

5.0

Pretvori iz float u int

x = 5.0 y = int(x) print(y)

Izlaz:

5

Pretvori iz niza u popis

s = 'devqa' t = list(s) print(t)

Izlaz:

['d', 'e', 'v', 'q', 'a']

Pretvori iz niza u tuple

s = 'devqa' t = tuple(s) print(t)

Izlaz:

('d', 'e', 'v', 'q', 'a')

Pretvori iz niza u skup

s = 'devqa' t = set(s) print(t)

Izlaz:

{'d', 'e', 'a', 'v', 'q'}