Kako koristiti WebDriver Javascript izvršitelj za navigaciju do URL-a

Selenium WebDriver pruža metode za navigaciju do urla; to su driver.get() i driver.navigate().to().

Na primjer:

driver.get('https://devqa.io')

i

driver.navigate().to('https://devqa.io')

Postoji i drugi način za navigaciju do urla, a to je pomoću Javascript izvršnika WebDrivera, kao što je prikazano u ovom primjeru.WebDriver - dođite do URL-a pomoću JavaScript-a

Korištenje window.location:

import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor; import org.openqa.selenium.WebDriver; import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; public class WebDriverJSExecutor {
private static String url = 'https://devqa.io';
public static void main(String[] args) {
WebDriver driver = new ChromeDriver();
((JavascriptExecutor)driver).executeScript('window.location = ''+url+''');
} }