Kako poslati zahtjev za mutaciju GraphQL-a u JMeteru

Ovaj post objašnjava kako poslati zahtjev za GraphQL mutaciju pomoću JMetera.

Ako testirate performanse aplikacije koja ima GraphQL sloj, tada morate poslati GraphQL upite krajnjoj točki.

Zahtjev za mutaciju GraphQL-a

Pretpostavimo da imamo aplikaciju koja radi na lokalnom i sa /graphql krajnja točka. U ovoj smo aplikaciji u mogućnosti stvarati narudžbe.

URL: http://localhost:9040/graphql

Zahtjev za mutaciju GraphQL-a:

mutation createOrder ($order: OrderInput!) {
createOrder(order: $order) {
id,
name
} }

Varijable upita:

{
'order': {
'name': 'test-order'
} }

Da bismo poslali gornji GraphQL upit pomoću JMetera, moramo pretvoriti upit u neobrađeni zahtjev.Gornji upit i podaci postat će

{
'query':'mutation createOrder ($order: OrderInput!) {
createOrder(order: $order) {

id,

name
}
}',
'variables':{
'order':{

'name':'test-amir'
}
} }

Zahtjev za JMeter GraphQL

U JMeteru će naš zahtjev izgledati ovako: