Kako instalirati Python 3 na Mac OS X

U ovom ćemo postu pružiti upute o tome kako instalirati Python3 na Mac OS X s brewom.

Instalirajte Python3 na Mac OS X pomoću brewa

Pod pretpostavkom da već imate brew instaliran na vašem Macu, prvo pokrenite:

brew doctor

zatim:

brew install python3

Ako naiđete na poruku o pogrešci koja se odnosi na link i Frameworks kao što su:

Error: An unexpected error occurred during the `brew link` step The formula built, but is not symlinked into /usr/local Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks Error: Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks

tada morate pokrenuti sljedeće naredbe da biste riješili pogrešku:

sudo chown -R $(whoami) $(brew --prefix)/* note the $(brew --prefix)/* sudo install -d -o $(whoami) -g admin /usr/local/Frameworks